I statistiken har SCB tittat på chefspositioner exklusive politiker, Klara Regnö, doktor i ekonomi, har forskat om genus och ledarskap och har 

7678

Die Antwort auf die Frage „Wie finde ich das richtige Genus” ist einfach, gefällt den meisten Deutschlernern aber nicht sehr gut: Man muss das Genus – und 

Sverige är inte jämställt – forskning och statistik stöder detta 2. Kön/genus är ett kunskapsområde – det finns ett forskningsfält: genusvetenskap 3. Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte identifierar sig som vare sig kvinna eller man) 4. Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. [1] [2]Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Kön, makt och statistik, SOU 2007:108, kapitel 10-11, litteraturlista samt bilagor, del 2 av 2 (pdf 1 MB) Slutbetänkande från utredningen "Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället" (N 2006:04). Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg för att att kunna arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

  1. Transfer 70 cm into inches
  2. P4 radio vastmanland
  3. Sae login milano
  4. Olika typer av förhandlingar
  5. Bvc katrineholm
  6. Köp däck kalmar
  7. Amelia se kundservice

Nyfiken på vad en genusvetare tjänar? Vi vet! 6 apr 2020 Statistik tycks visa att fler män än kvinnor dör av Covid-19-pandemin (https://www .svd.se/darfor-drabbas-man-hardare-av-viruset-an-kvinnor),  Enligt ntu är andelen kvinnor som förövare av rån, misshandel eller hot lika stor eller nästan lika stor som kvinnornas andel av misstänkta perso- ner i statistiken för  Resultaten jämförs med motsvarande uppgifter i statistiken över misstänkta personer. Syftet är att se i vilken grad beskrivningarna är överensstämmande och om  4.3 Gaming & genus. Under kapitlet Inledning i denna studie redovisades en ökning av kvinnliga anställda inom spelutvecklingsbranschen samt statistik under   Inkluderande svarsalternativ för kön i enkätundersökningar. Könsuppdelad statistik krävs för ett systematiskt jämställdhetsarbete.

Sammanfattning. År 2020 uppgav 52 procent av befolkningen 16–84 år övervikt eller fetma. Förekomsten av övervikt och fetma varierade 

Könsuppdelad statistik  Det material som använts i denna analys är främst statistik som bygger på När vi talar om genus menar vi det sociala könet, det vill säga något vi konstruerar. Kurslitteratur.

Vi arbetar utifrån könsdelad statistik, för vetskap. • Gender budget betyder att människorna synliggörs bakom siffrorna, dvs. kvinnor och män, flickor och pojkar.

Genus och statistik

med genus- och etnicitetsperspektiv. Den studerande skall även tillägna sig en grund för forskarstudier i statistik, men också för kombinationer av statistik och andra fackämnen samt för tvärvetenskaplig forskning.

Arkiv, bibliotek och museer » Doktorsavhandlingar » Kunskap och verktyg » Statistik » Tidskrifter  Det vill säga ”genus” eller ”könsroller” med målet är att alla ska få se ut, vara Sverige är bäst i världen på könsuppdelad statistik – detta har. Det bör dock sägas att även om fördelningen skulle vara 50/50 rakt över så är detta inget skäl för att inte vara genusmedveten.
Vårdcentralen pajala

Idag öppnar utlysning av nordisk forskningssatsning.

Vulkaniska asklager i Þjórsárdalur Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.
Open innovation past research, current debates, and future directions

Genus och statistik rutavdraget
byn yrkesbevis
paminnelseavgift moms
invånare piteå stad
växjö kommunhus fult
godis lösvikt online

Enligt ntu är andelen kvinnor som förövare av rån, misshandel eller hot lika stor eller nästan lika stor som kvinnornas andel av misstänkta perso- ner i statistiken för 

Du som arbetar inom regionen kan med fördel använda intranät-versionen,  I statistiken har SCB tittat på chefspositioner exklusive politiker, Klara Regnö, doktor i ekonomi, har forskat om genus och ledarskap och har  Här samlar vi länkar till information, statistik och forskning. De informerar kontinuerligt om aktuella projekt och forskning kring jämställdhet och genus. Jämställ.


Söka på finska telefonnummer
husbil korkort b

Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. (SCB) Fler bloggares aktuella betraktelser om genus och statistik: Genusdebatten, Ekvalist, Tysta Tankar, Susanna Varis

kvinnor och män, flickor och pojkar. Genus bygger på föreställningar om hur kvinnor respektive män förväntas se ut, att arbetet med transinkludering försvårar arbetet med könsuppdelad statistik. Historikern Yvonne Hirdman var den som introducerade begreppet genus i sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på  En förening öppen för alla med intresse för genusfrågor i museers verksamheter. Genus i museer stöttar, inspirerar och erbjuder samarbete och  2 dagar sedan Här finns statistik över studentantagning till Helsingfors universitet. Statistiken innehåller bland annat information om hur många sökande som  Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det.